алтернативна медицина

Хомеопатията притежава лечебен ефект далеч по-голям от плацебоХомеопатията притежава лечебен ефект далеч по-голям от плацебо

Критиците винаги са омаловажавали лечебните свойства на хомеопатичните лекарства с презумпцията, че те не са нищо повече от плацебо (т.нар. „празно хапче”) и техният лечебен ефект се дължи единствено на внушението на лекувания. Ново проучване, публикувано в авторитетното списание BMC Cancer, категорично оборва тези твърдения.

Класическата хомеопатия има ясни ползи за раково болните, които са „клинически съществени и статистически значими”.

Класическата хомеопатия, при която специфично лекарство се избира, за да допълва физическия и емоционален профил на индивида, е повлияла благоприятно качеството на живот на 259 болни от рак хора, които същевременно са преминали лечение с химиотерапия. За разлика от тях, останалите 380 участници в проучването са лекувани единствено с химиотерапия и показват значително по-лоши резултати.

Повечето пациенти на хомеопатично лечение са съобщили за подобрение, свързано с чувството на умора през 12-месечния период на проучването. По време на изследването не са наблюдавани промени в безпокойството и депресията, характерни за плацебо таблетките.

Loading
дневен бюлетин

галерии