информация

описание и тежест размер цени за 1000 показвания
код А1 - горна позиция - в главата; формати JPEG, GIF, SWF (до 40 KB); HTML, JS (до 50 КВ) 728х90 13,00 лв
код А2 – дясна колона, горе; формати JPEG, GIF, SWF (до 30 KB); HTML, JS (до 40 КВ) 300x250 10,00 лв.
код А2а – дясна колона, горе; формати JPEG, GIF, SWF (до 50 KB); HTML, JS (до 70 КВ) 300x600 25,00 лв.

код А2b – дясна колона, горе; формати JPEG, GIF, SWF (до 15 KB); HTML, JS (до 25 КВ) 300x100 5,00 лв.

Специфични рекламни форми:
• ПР публикация – 200 лв. на седмица (текстове ДО 1800 знака с паузите); публикацията има отправка на началната страница през всичките 7 дни, за които важи цената.
• Интекст - текстова реклама (тип ключова дума) – цена на клик - по договаряне.
• код А3 – дясна колона, долу; формати JPEG, GIF, SWF (до 30 KB); HTML, JS (до 40 КВ), размер 300x250 - цена на клик - по договаряне.
Уточнения:
• Гарантиран брой показвания дневно – 5000 на позиция; в почивни дни – 70%.
• Гарантираният брой показвания не важи за позициите с код 2 и 3.
• Краен срок за заявки и предаване на готовите материали (реклами и текстове) – до 2 работни дни преди началото на кампанията.
• Всички посочени цени са без ДДС и важат при предварително плащане.
• ТО за рекламни агенции – 30%, за медиашопове – 40%.

• Здрава.bg си запазва правото да отказва всяка форма на рекламно присъствие в сайта, ако няма свободни позиции за нея или рекламата е в противоречие със съответните разпоредби, други нормативни документи или рекламната политика на собственика.

за контакти:
тел.: 0887 922072
email: reklama@zdrava.bg

Loading
дневен бюлетин

галерии