информация

Сайтът www.zdrava.bg са собственост на Волента ЕООД. Като собственик Волента ЕООД си запазва правото да прави промени в данните, условията, текстовата и снимковата информация на сайта без предварително да уведомява за това неговите потребители.
С посещението си на сайта, Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с условията за ползване на уебсайта.

В случай на възникнали въпроси можете да се свържете с нас на
имейл info[at]zdrava.bg
както и чрез формата ни за контакти

Волента ЕООД гарантира на потребителите си, че поддържа актуална всекидневно обновявана информация на сайта си, при ползване на достоверни, утвърдени и компетентни източници, което не изключва възможността понякога да възникнат обективни пропуски.

Публикуваната информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.

Волента ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

Волента ЕООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите, съдържата лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по имейл.

здравa.bg е запазена марка на Волента ЕООД

Loading
дневен бюлетин

галерии