подрастващото дете

Какво е Добро и какво ЛошоКакво е Добро и какво Лошо

Детето може ясно да разбира кои постъпки са лоши и недопустими

В процеса на своя растеж детето получава все повече знания за света и се опитва да ги прилага във всекидневието. Но то неизбежно прави и грешки, за които често получава наказания.

Главната ни задача като родители е да помогнем на детето си да разбере сложността на живота и да му обясним и да го научим кое в неговите постъпки е добро и кое – лошо.

Ако успеем да направим това по най-добрия възможен начин, ще облекчим не само своя живот, но и живота на детето, което ще се чувства по-уверено в света на възрастните и това постепенно и естествено ще доведе до по-малко лоши постъпки и последващите ги наказания.

На детето може да се обяснява всичко, като е много важно да определим точните граници на позволеното. Но да не забравяме, че те трябва да се спазват и от нас самите.

И все пак не е добре забраните да бъдат твърде много. По-важно е да се спазва строга линия на поведение – ако нещо не трябва да се прави или казва, значи не трябва. Не е допустимо обстоятелствата или съжалението към детето да ни карат да прощаваме нередностите, за които вчера сме му се карали. Това ще разклати неговата ценностна система и ще му попречи да разбира в последствие кои негови постъпки са лоши и кои добри.

Loading
дневен бюлетин

галерии