билки

БГ
LAT

Демир Бозан

Thalictrum aquilegifolium L.Демир Бозан
Други имена: обичниче, кандилколистно обичниче

Описание:
Кандилколистното обичниче, или както го наричат още демир бозан, е многогодишно растение с късо хоризонтално коренище. Цялото е покрито със синкав налеп.
Приосновните листа са 4 пъти разделени, разширени в основата си във влагалище. Стълбовите листа са обикновено по-малко наделени и с по-тесни делчета.
Характерни белези на цвета са:
- невзрачен,
- с дребен околоцветник,
- с многобройни тичинки с дълги гъвкави дръжки с висока продукция на дребни и леки поленови зърна, които се разнасят далече от вятъра при липса на нектар.
Съцветието е гъста или рехава щитовидна метлица с прицветници в основата на цветните дръжки. Околоцветните листчета са 4, които са белезникави и бързо опадват. Тичинките са многобройни с дълги, кухи бели или розови дръжки, които се разширяват от основата към върха си.
Плодниците са от 6 до 15. Техните близалца са значително удължени, което увеличава приемащата им повърхност. Сборният плод е съставен от орехчета.
То, както и останалите видове от рода си е отровно поради съдържанието на алкалоиди (бисбензилизохинолинови и др.)

Употребяеми части:
Надземните

Действие и Приложение:
Притежава противотуморно и хипотензивно (намаляващо кръвното налягане) действие.
Цени се и заради декоративната му стойност и като медоносно растение, въпреки, че не отделя нектар.

Настоящата информация за Демир Бозан е предоставена единствено с информативна цел и не може да замести консултацията със специалист.

Loading
дневен бюлетин

галерии