лекарства

БГ
LAT

АЕран

AErraneтечност за инхалация с пара - 100 ml; - 250 ml

Производители на АЕран:

Baxter N.V./S.A.
Baxter Healthcare Corporation

Активна съставка в АЕран:

Изофлуран
Информацията за АЕран е предоставена единствено с информативна цел и не може да замести консултацията с лекар или фармацевт.

Loading
дневен бюлетин

галерии